Kvalitet i alla steg

Home / Kvalitet i alla steg

Städexpressen AB eftersträvar att hålla en så god kvalité som möjligt genom hela verksamheten. Detta söker vi uppnå genom att:

  • Vara ett kundfokuserat företag. Kundens önskemål är grundläggande för hur vi arbetar och vi strävar alltid efter att göra kunden nöjd. Detta innebär att vi skall utföra tjänsterna som motsvarar kundens förväntningar och i rätt tid.
  • Ständigt hålla en hög och jämn kvalitetsnivå.
  • Vara flexibla och lyhörda gentemot kunden. Vi gör kontinuerliga uppföljningar av vårt arbete i dialog med kunden och anpassar oss snabbt efter kundens önskemål.
  • Vi ger vår personal den kunskap och de resurser som krävs för att kunna vidareutvecklas och ta ett självständigt kvalitetsansvar.
  • Vi garanterar att kunden alltid skall vara helt nöjd med utförda tjänster annars att hon/han kompenseras så att hon blir nöjd.
  • Använda produkter av hög kvalité i samband med utförandet av städtjänster.
  • Noggrant utreda eventuella reklamationer, dokumentera och utvärdera dem för att lära inför framtiden.
  • Ha en kvalitetsansvarig med kontrollansvar som med regelbundna mellanrum kontrollerar så att kvalitén på utförda tjänster motsvarar kundens krav och behov. Kontrollerna leder till gemensam utvärdering inom företaget.