Personal, det som gör skillnaden

Home / Personal, det som gör skillnaden

Här nedan följer Städexpressens personalpolicy som anger vilka krav vi ställer på vår personal och vad vi i gengäld kan erbjuda våra medarbetare. Vi ställer följande krav på våra anställda:

 • Att de har dokumenterad erfarenhet från olika typer av städning
 • Att de är punktliga och utför arbetet inom begärd tid
 • Att de tar eget ansvar för sitt arbete och arbetar självständigt
 • Att de är drogfria, skötsamma och hederliga
 • Att de arbetar enligt gällande säkerhetsföreskrifter, använder föreskrivna arbetskläder och arbetar enligt företagets miljökrav.
 • Att de följer företagets krav på sekretess gentemot kunden

Vi erbjuder följande till våra anställda:

 • Möjlighet till vidareutbildning och kompetensutveckling
 • Friskvård såsom simkort eller gymkort
 • Arbetskläder av hög kvalité
 • Utbildning inom säkerhet och miljövård för att kunna klara de krav som ställs från kunden
 • Försäkringar som bland annat omfattar olycksfall under arbetstid
 • Marknadsanpassade och konkurrenskraftiga löner
 • Handledning under introduktionsutbildning av särskilt utsedd arbetsledare
 • Anställning i en organisation som arbetar aktivt mot diskriminering på grund av kön, ålder eller nationalitet