Miljö och vår påverkan

Home / Miljö och vår påverkan

Städexpressen AB arbetar aktivt för att värna om miljön. Detta gör vi genom att:

  • Använda produkter som ger så liten påverkan på miljön som möjligt
  • Hålla användandet av starka kemikalier på så låg nivå som möjligt
  • Källsortera avfall och lämna papper för återvinning
  • Använda arbetsmetoder som innebär så liten påverkan på miljön som möjligt
  • Vi återanvänder i stor utsträckning förpackningar genom refiller
  • Utbilda våra medarbetare i källsortering, miljövänliga produkter och miljövänliga arbetsmetoder
  • Bedriva verksamheten enligt gällande lagar, föreskrifter och förordningar inom miljöområdet.

Vi eftersträvar att verksamheten ska certifieras enligt den miljönorm som uttrycks i ISO 14001.